Kom med til Skraldelev: 0.-5. klasse

I minibyen Skraldelev lærer eleverne om affaldets materialer og sammensætning, hvor det skal afleveres, og hvad der sker med det, efter de har smidt det ud. De opnår viden om ressourcer, materialer, miljø og genbrug og de prøver kræfter med sorteringens kunst.

Rundvisning på genbrugspladsen.

Dialog i øjenhøjde

Skraldelev er en miniudgave af vores samfund, hvor eleverne sorterer affald gennem et oplevelsesbaseret læringsforløb tilpasset klassetrin og niveau. Med udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer taler vi om affaldstyper samt aflevering og behandling af affald.
Her deltager eleverne aktivt i sorteringen og kan fx stikke hænderne i en gammel losseplads, sortere affald ved rullebåndet og arbejde med genanvendelse af bl.a. plastik og metal.

Rundvisning på anlægget

Som en del af undervisningen tager vores formidler eleverne med på rundvisning på kraftvarmeværket. Her ser de, hvad der sker, når skraldebilerne læsser affaldet af, enten til forbrænding eller til genanvendelse.
Dertil ser eleverne med egne øjne, hvor mange funktioner, der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald, de smider i skraldespanden.

Praktiske oplysninger

Varighed: 2,5 timer

kl.10.30-13.00

Sted

Skraldelev, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Antal deltagere

Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere). Er du specialklasse, så ring og lav en aftale!

Frokost

I besøget er der indlagt en frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte mad

Deltagerliste

Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne

Sikkerhed

Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler.

X

Sikkerhedsregler

 

Når du besøger os, skal du følge vores regler om sikkerhed. Vestforbrænding er først og fremmest en arbejdsplads, og vores anlæg og genbrugsstationer er derfor ikke specielt indrettet til at tage imod besøg.

  • Det er lærerens ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget
  • Under rundvisningen skal alle deltagere bære sikkerhedsvest og -hjelm, som I får udleveret
  • Det er IKKE tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne - benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding
  • Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke modtage mere end 30 deltagere (inkl. lærere) pr. hold
  • Deltagerliste: Vi skal til enhver tid have et overblik over vores besøgende. I skal derfor medbringe en liste med disse oplysninger på elever og lærere: Skolens navn og telefonnummer, elevernes fulde navne samt klassetrin
  • Afbud skal ske senest 7 dage før besøget - ved afbud eller forsinkelse - ring til os på tlf. 44 85 70 00.