Undervisningsforløb

Vi udvikler løbende materialer, der underbygger Skraldeakademiets undervisningsforløb. For at få mest muligt ud af forløbene anbefaler vi, at I anvender materialerne sammen med eleverne som forberedelse eller efterbearbejdning af et undervisningsforløb på Skraldeakademiet.

Børn der lytter til undervisningen.

Dialog i øjenhøjde

På Skraldeakademiet er vi anerkendende og respektfuld i mødet med eleverne. Deres inputs og tanker er værdifulde og deres nysgerrighed er udgangspunktet for dialogen.

Vi lægger vægt på at skabe engagement og refleksion hos eleverne, frem for en løftet pegefinger og et facit over, hvad der er rigtigt og forkert. Der er derfor fokus på at åbne elevernes øjne for de problemstillinger som deres valg rummer, når de forbruger og smider væk.

Gennem dialogbaseret undervisning, hands-on baserede aktivitet og faglige øvelser får eleverne et

indblik i hverdagens affald, dets ressourcer og gen-anvendelse, og hvordan de selv kan tage et skridt mod en bæredygtig fremtid.

Undervisningen udvikles og tilrettelægges, så den understøtter gældende lære- og læseplaner for grundskolen.

Fag og fokusområder

Undervisningen i Skraldeakademiet tager udgangs-punkt i de forenklede Fælles Mål og berører fagene: natur/teknologi, dansk og matematik. I kan finde en oversigt over kompetencemål i fællesmålsbeskrivelsen for undervisningsforløbene: Besøg i klassen, Skraldelev og Besøg genbrugsstationen.

For at få mest muligt ud af undervisningen anbefaler vi, at I anvender Skraldeakademiets undervisningsmaterialer.

X

Sikkerhedsregler

 

Når du besøger os, skal du følge vores regler om sikkerhed. Vestforbrænding er først og fremmest en arbejdsplads, og vores anlæg og genbrugsstationer er derfor ikke specielt indrettet til at tage imod besøg.

  • Det er lærerens ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget
  • Under rundvisningen skal alle deltagere bære sikkerhedsvest og -hjelm, som I får udleveret
  • Det er IKKE tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne - benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding
  • Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke modtage mere end 30 deltagere (inkl. lærere) pr. hold
  • Deltagerliste: Vi skal til enhver tid have et overblik over vores besøgende. I skal derfor medbringe en liste med disse oplysninger på elever og lærere: Skolens navn og telefonnummer, elevernes fulde navne samt klassetrin
  • Afbud skal ske senest 7 dage før besøget - ved afbud eller forsinkelse - ring til os på tlf. 44 85 70 00.