Velkommen til Skraldeakademiet

På Skraldeakademiet lærer børn og voksne om skrald, ressourcer, sortering og bære- dygtighed – hvordan affald kan genanvendes, hvordan man sorterer sit skrald og i det hele taget give forståelse for vigtigheden af at passe på vores ressourcer.

Rundvisning på genbrugspladsen.
Det skal være sjovt, lærerigt og let tilgængeligt at arbejde med skrald og ressourcer i undervisningen. Vi tror på, at vi stimulerer til større motivation og engagement, hvis eleverne får mulighed for selv at undersøge forebyggelse af skrald og deres egne handlemuligheder. Deres handlinger gør en forskel.

Skraldeakademiet hjælper også skoler i gang med sortering af affald. Her kan I hente materialer og booke besøg og låne rekvisitter.

Når skole skal i gang med at sortere, skal elever, lærere, forældre og andet personale orienteres og klædes på til opgaven.

Affaldssortering på skolen har direkte relation til følgende verdensmål:

Fag og fokusområder

Undervisningen i Skraldeakademiet tager udgangs-punkt i de forenklede Fælles Mål og berører fagene: natur/teknologi, dansk og matematik. I kan finde en oversigt over kompetencemål i fællesmålsbeskrivelsen for undervisningsforløbene: Besøg i klassen, Skraldelev og Besøg genbrugsstationen.

For at få mest muligt ud af undervisningen anbefaler vi, at I anvender Skraldeakademiets undervisningsmaterialer.